Wildlife

Elephant Closeup Black and White

Closeup of elephant, black and white, Etosha National Park, Namibia

Photographer: Mona Smith

Buy this print online: