Wildlife

Hyena

Hyena at Etosha National Park, Namibia

Photographer: Mona Smith

Buy this print online: